Diesel elektroagregati, Plinski elektroagregati, UPS sustavi

DIESEL ELEKTROAGREGATI

Diesel elektroagregati snage 10 kVA –2000 kVA isporučuju se kao:

  • otvoreni elektroagregati (bez prigušivanja buke)
  • u zvučno izoliranim kabinama
  • u zvučno izoliranim ISO-kontejnerimadimenzija 20', 30' ili 40'
...ovisno o snazi diesel elektroagregata i zahtjevu za redukcijom buke.
 

 

 
U skladu sa predviđenim zonama ugradnje (koje definira zakon o zaštiti od buke) isporučujemo elektroagregatska postrojenja sa reduciranom bukom u granicama od 55 dB(A) do 70 dB(A) na 7m.