Diesel elektroagregati, Plinski elektroagregati, UPS sustavi

MONTAŽE - UPS SUSTAVA

Ugradnja UPS-a snage 60 kVA / 20 min
na objektu Euroherc-a
UPS montiran na objektu
Jadranskog osiguranja
 
Pripreme za ugradnju i puštanje u rad UPS-a snage 30 kVA
 
UPS snage 50 kVA ugrađen na objektu Euroherc-a