Diesel elektroagregati, Plinski elektroagregati, UPS sustavi

PLINSKI ELEKTROAGREGATI

Plinski elektroagregati sa pogonom na ukapljeni naftni plin (LPG),
zemni plin ili bio plin isporučuju se kao:

  • otvoreni plinski elektroagregati
  • u zvučno izoliranim kabinama i kontejnerima sa reduciranom bukom na 55 dB(A) do 70 dB(A) na 7m
 

 

 
Ovisno o pogonskom gorivu u mogućnosti smo isporučiti plinske elektroagregate od 21 kVA do 470 kVA sa motorima GM, MAN, WAUKESHA-DRESSER.