Diesel elektroagregati, Plinski elektroagregati, UPS sustavi

Dobro došli na stranice IMC INŽENJERING GRUPE

DJELATNOST GRUPE
 • projektiranje, isporuka, ugradnja diesel elektroagregatskih postrojenja
 • projektiranje, isporuka, ugradnja plinskih elektroagregatskih postrojenja koja kao pogonsko gorivo koriste:
  - zemni plin
  - LPG (ukapljeni naftni plin) ili
  - bio plin
 • projektiranje, isporuka, ugradnja kogeneracija
 • projektiranje, isporuka, ugradnja uređaja za besprekidno napajanje
  (UPS sustavi)
 • rekonstrukcija elektroagregatskih postrojenja sa ugradnjom novih pogonskih motora (IVECO-AIFO, VOLVO, CUMMINS, DETROIT DIESEL, DEUTZ, PERKINS) i upravljačkih ormara sa mikroprocesorskom automatikom
 • ugradnja sustava za daljinski nadzor i upravljanje radom elektroagregata u operativnom sustavu Windows koristeći komunikacijske standarde RS232, RS485, GSM, analogni modem, ethernet
 • servisiranje isporučene opreme u okviru godišnjih servisa, godišnjeg održavanja ili pojedinačnih servisnih intervencija
 • isporuka elektroničkih regulatora uzbude generatora

IMC INŽENJERING – ENERGETIKA d.o.o.
Rubeši 29 - 51215 KASTAV
Telefon: ++385 51 691-600
Telefax: ++385 51 226-861
Mob: 098 257-437
E-mail: cikovic@imcinz.hr
E-mail: energetika@imcinz.hr


IMC INŽENJERING – SERVIS I MONTAŽA d.o.o
Rubeši 6 - 51215 KASTAV
Telefon: ++385 51 691-801
Telefax: ++385 51 691-699
Mob: 098 440-891
E-mail: sim(at)imcinz.hr